رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
افشای اسناد فتنه گری دراویش و بررسی تحرکات اخیر آنان+عکس
#1
ارتباط آشکار فرق ضالة تصوف با گروهکهای معاند نظام، امری آشکار و قابل اثبات است. در بین فرق این مسلک نامشروع، نکات قابل تأمل را به دلیل فعالیت ستیزهجویانه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی‌کشورمان، میبایست در فرقة گنابادی(دراویش گنابادی) یافت.

طبق اسناد، مثبوت است که این فرقه به ظاهر عرفانگرا، چیزی نیست جز یک گروهک فعال درون مرزی، که با اقدامات خود تلاش در ایجاد خط سیری باب میل دشمنان دارد.

ریشة عناد دراویش با نظام، در تئوریهای تحرکات ایزایی و بدعتهای دینی آنان است

تاریخچه قبل از انقلاب دراویش و تحرکات ایزایی آنان پس از پیروزی انقلاب، اسنادی قابل بررسی در تأیید عناد دیرینة آنان است. تاریخچهای که با ارادت اقطاب قبلی(صالحعلیشاه) به رژیم طاغوت و پهلوی دوم(وابستگی با بهائیان دربار و شخص شاه) شروع و با به رسمیت شمردن جبهة ملیگرایان و اندیشة ملی مذهبی علیه اندیشهای ناب حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب، ادامه یافت.

دراویش نیروهای بازیچه، جبهای معاند هستند

با واکاوی رابطة اندیشها، تحرکات و حامیان و مدافعان این اهالی بدعت، میتوان به این نکته رسید که این جریان شکسته شده در لایهای بالایی خود دارای رویکردهای معاندانه و در لایه­های پایینی دارای رویکردهای اجتماعی است. رویکرد لایهای بالایی بدلیل تجانس تام آنها با گروهکهای ضدانقلاب همچون ملیمذهبیها است که، با توجه به اینکه قطب فعلی(نورعلی تابنده) از اعضای قدیمی‌و فعلی این مجموعة گسسته است، توجیح پذیری این موضوع را اثبات میکند. با توجه به اینکه این قبیل گروهکها از مقبولیت و بدنة اجتماعی تهی هستند، به سمت نفوذ اجتماعی و تشکیل گروههای دینی نما برای رسیدن به این مهم رفتند، که با توجه به بدعت­های موجود در بین دراویش(نبود بصیرت و دانش دینی) و همچنین ارتباط اقطاب آنان با این گروه، بستر بسیار مناسبی برای بهرهکشی از اجتماعات آنان محیا کرد، که علیت انتخاب رویکرد لایههای پایینی را مشخص میکند. این گفته که، دراویش نیروهای بازیچة جبهای معاند هستند، گفتة بسیار دقیقی است چرا که جامعة آنان(هرچند مختصر) برای آنانی که فاقد مقبولیت مدنیاند، فراتر از ادراک است.

انحراف سران، سند انحراف مجموعه

رویکردها و طرز نگرش جبهای ضدانقلاب، بر هیچکس پوشیده نیست، پس به روایت تصویر مطالب بسیاری را میتوان دریافت و به اتصال سرحلقة دراویش به نبایدها و خطوط قرمز نظام پی برد.

تحرکات ایزایی دراویش و بازیچه شدن آنان

تحرکات دراویش به عنوان یکی از فرق منحرف و بدعتگزاری که تلاش در حفظ چهرة اجتماعی از دست رفتة خود دارند، در حوزة اجتماعی و سیاسی دستهبندی می‌گردد. آنان بر اساس خطدهی خارجنشینانی همچون مصطفیآزمایش(از متواریان بعد انقلاب) بدلیل وابستگی وی به بهائیان خارج از کشور(برای کسب منابع مالی و مخارج فرقه) که از آنان میتوان به شیرین عبادی و علایی بهائی اشاره کرد که در اقدامات اخیر جریانی خود، برای سرپوش گذاری بر رفتارهای ضدانقلابی جمعی از دراویش داخلی در رابطه با رویدادهای قم، بروجرد، دزفول، چرمهین و کوار، تلاش عجیبی در جهت حقوق بشری نشان دادن پروندة سیاه این فرقه می­کنند که در همین راستا چندی پیش شاهد بیانیة احمد شهید بودیم. همچنین قابل توجه است که، پیوند جالبی از دراویش و بهائیان در حال شکلگیری است، بدین شکل که تمام بیانیههای اخیر هر دو گروه در دفاع از حریم یکدیگر است و به شکل رسانهای شگرد توپاندازی سمت یکدیگر را پیگیری میکنند.

شایان ذکر است که، اخیراً دراویش با توجه به سابقة دیرینة خود در بازیچه بودن و تلاش برای کسب وجاهت اجتماعی، اقدام به حضور در نشستهایی با جبهة ملی مذهبی نمودهاند. نورعلی تابنده که از افراد قدیمی، اما مطرود این سلسلة گسسته است، اینبار در مقام قطبیت دراویش، آخرین تلاشهای خود را برای جان دادن به پیکر بی جان فرقه در این قبیل جلسات میبیند. قطب دراویش گنابادی، چندی پیش با گروهی از فعالان ملیگرا در منزل خود دیدار داشته است؛ که با توجه به دستمایه شدن دراویش در سال ۸۸ توسط سران فتنه، قطعاً اندک وجهة اجتماعی و مقبولیت خود را از دست خواهند داد.

این جلسه که در منزل نورعلیتابنده برگزار شد با حضور آقای اخوان ، سمیرا جمشیدی، بیژن جانفشان، مسعود صفری ، امین کرد، پیمان عارف ، مهران بختیاری و محسن رهامی‌،حسین رفیعی، خسرو سیف، نورعلی تابنده ، بانو صالحی، حبیب الله پیمان، ناصر تکمیل همایون، کوروش زعیم، عیسی خان حاتمی، داود هرمیداس باوند و لقا اردلان همراه بود، که همگی عضو ملیگرایان و جبهة ضدانقلاب ملیمذهبی هستند.

توصیهای جدی به سلسلة باطل دراویش

از ابتدای طول عمر با برکت نظام، گروهها و مجموعههای مختلفی تصمیم به جبههگیری علیه وجود مقدس انقلاب نمودهاند که به لطف خداوند و برکت خون شهدا، هیچکدام موفق نشدهاند و نخواهند شد. حال در این مسلخی که بداندیشان برای خود ساختهاند، عدهای را با زر و زور دخیل میکنند که دراویش هم از این وضع مستثنا نیستند.

توصیه میگردد در دامان نظام و انقلاب که ایمنترین و صبورترین، حتی برای دشمنان است بمانید.کوچک کردن این پست

[عکس: Darvish2.jpg]
پاسخ }}
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان